Συχνές ερωτήσεις

ΜΝΑΕ – Συχνές ερωτήσεις και ενδεικτικές απαντήσεις από την εμπειρία της πιλοτικής φάσης

Αθανάσιος Κονταξής
τ. Σχολικός Σύμβουλος Μηχανολόγων
Μέλος ΕΕ πιλοτικής φάσης ΜΝΑΕ

Το παρόν κείμενο βασίζεται στις συζητήσεις που έγιναν στα 9 πιλοτικά σχολεία στο πλαίσιο της ενημέρωσης – ευαισθητοποίησής τους και τις απαντήσεις που δόθηκαν, τουλάχιστον εκ μέρους μου, ως μέλος της Επιστημονικής Επιτροπή του προγράμματος ΜΝΑE.

 

Γενικά ερωτήματα για το ΜΝΑΕ

Σε ποια ανάγκη βασίζεται το πρόγραμμα ΜΝΑΕ; Τι εξυπηρετεί;

Το Πρόγραμμα Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ (ΜΝΑΕ) συμπληρώνει τον παραδοσιακό επαγγελματικό ρόλο της Επαγγελματικής εκπαίδευσης, δηλαδή την προετοιμασία των μαθητών για να ανταποκριθούν σε ένα συγκεκριμένο επάγγελμα. Προφανώς συμπληρώνει και τον ρόλο του (κάθε) σχολείου για την προετοιμασία των μαθητών του ως πολίτες.

Ξεκινάει από μια πραγματική ανάγκη την οποία γνωρίζουν πολύ καλά οι εκπαιδευτικοί των ΕΠΑΛ.

Το ΕΠΑΛ είναι ένα απαιτητικό σχολείο. Δεν αρκεί η ακαδημαϊκή ετοιμότητα του μαθητή. Επιπλέον, χρειάζεται ενεργοποίηση πολλαπλής νοημοσύνης και η ανάπτυξη πολλαπλών ικανοτήτων οι οποίες αντιστοιχούν σε αντίστοιχες ικανότητες που απαιτούνται από τον απόφοιτο στους χώρους εργασίας (επικοινωνία, συνεργασία, δημιουργικότητα, κλπ).

Όμως, η ετοιμότητα των μαθητών δεν είναι δεδομένη. Όλα τα σχολεία, αλλά ιδιαιτέρως τα Επαγγελματικά Σχολεία, σε όλο τον κόσμο, επιλέγονται από ένα ποσοστό μαθητών οι οποίοι δεν είναι έτοιμοι να ανταποκριθούν σε αυτές τις απαιτήσεις. Όταν οι εκπαιδευτικοί προσπαθούν να εντοπίσουν τα αίτια γιατί κάποιος μαθητής δεν είναι καλός στα μαθήματα, κάτι που σε ορισμένες περιπτώσεις οδηγεί στην αδιαφορία ή και στην κακή συμπεριφορά, τις περισσότερες φορές αναγνωρίζουν κοινωνικά, οικογενειακά, οικονομικά προβλήματα πίσω από τους ίδιους και τις οικογένειές τους. Αυτά τα προβλήματα τους έχουν οδηγήσει κατά το παρελθόν να βιώσουν αρνητικές εμπειρίες από το παραδοσιακό σχολείο της ακαδημαϊκής γνώσης, από ένα σχολείο το οποίο δεν είναι σε θέση να αξιοποιήσει πλήρως τις ικανότητες των μαθητών του. Πολλοί από αυτούς επιλέγουν το Επαγγελματικό σχολείο με την ελπίδα ότι θα είναι ένα διαφορετικό σχολείο, στο οποίο θα μπορέσουν να έχουν καλύτερη πορεία. Κάποιοι το επιλέγουν γιατί έχουν μια ορατή επαγγελματική διέξοδο (οικογενειακή επιχείρηση, φίλος επαγγελματίας, τοπικές ανάγκες κλπ). Κάποιοι άλλοι γιατί θεωρούν ότι θα είναι πιο εύκολο σχολείο με διαφορετικές απαιτήσεις. Όλα τα παραπάνω οι εκπαιδευτικοί καλούνται να τα αξιοποιήσουν και να προσφέρουν στις διαφορετικές αυτές ομάδες μαθητών ευκαιρίες για μια νέα αρχή.

Άρα είναι αναγκαίο οι εκπαιδευτικοί:

  • Να αναγνωρίσουν τις ιδιαιτερότητες του κάθε μαθητή
  • Να προχωρήσουν σε διαφοροποίηση της διδασκαλίας τους η οποία να ανταποκρίνεται στην ετοιμότητα, τα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες του μαθητή έτσι ώστε να δώσουν χώρο σε κάθε μαθητή να διερευνήσει τις δυνατότητές του, τη μελλοντική του εκπαιδευτική πορεία και να εκφραστεί ως έφηβος
  • Να αξιοποιήσουν την ενεργητική και βιωματική μάθηση και τις «κρυφές» ικανότητές του μαθητή και να τον εμπλέξουν σε δραστηριότητες με νόημα μέσα από τις οποίες θα βιώσει επιτυχίες και θα ενθαρρυνθεί αναγνωρίζοντας ο ίδιος ο μαθητής τι μπορεί να κάνει

Τα παραπάνω περιγράφουν τον κοινωνικό ρόλο του ΕΠΑΛ και συνιστούν μια από της σημαντικότερες προκλήσεις για τους εκπαιδευτικούς στη σύγχρονη εποχή ώστε να δημιουργήσουν εσωτερικά κίνητρα για τους μαθητές τους, και εν τέλει, να βελτιώσουν την κοινωνική κινητικότητα, όσον αφορά τη μάθηση. Όμως είναι σχεδόν αδύνατον να γίνει αυτό από τον καθένα εκπαιδευτικό μόνο του, όταν μάλιστα κάποιοι, σε βασικά μαθήματα γενικής παιδείας, συναντούν εκατό (100) μαθητές δύο (2) ή το πολύ τέσσερις (4) ώρες ανά εβδομάδα. Απαιτείται τα παραπάνω να γίνουν συλλογικά και συστηματικά, βάση σχεδίου, ανάλογα με τις εμπειρίες, τις ανάγκες και τις δυνατότητες κάθε σχολείου.

Όλα αυτά που λέτε τα κάνουν ήδη τα περισσότερα σχολεία.

Αυτό ακριβώς λέει και το ΜΝΑΕ. Δίνονται εργαλεία στα σχολεία για να κάνουν αυτά που γίνονται ήδη με επιτυχία για την ένταξη και υποστήριξη των μαθητών τους. Όχι περιστασιακά και κατά μόνας αλλά συστηματικά, με υποστήριξη (πχ ψυχολόγοι) και μέσα από συνεργασίες μεταξύ των εκπαιδευτικών, για κοινό σκοπό, παιδαγωγικό ή διδακτικό. Έτσι υποστηρίζονται οι μαθητές που το έχουν περισσότερο ανάγκη αλλά και οι καλοί μαθητές καθώς βελτιώνεται συνολικά το περιβάλλον μάθησης του σχολείου, συλλογικά από όλους τους εκπαιδευτικούς (άρα πιο αποτελεσματικά).

Αυτά είναι σχέδια επί χάρτου από ανθρώπους που δεν κάνουν μάθημα αλλά συζητούν σε στρογγυλά τραπέζια

Το πρόγραμμα Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ δεν περιγράφει συνταγές. Προσφέρει «πρώτες ύλες» που μέχρι τώρα δεν είχαν στη διάθεσή τους οι καθηγητές και πάλευαν μόνοι τους. Ψυχολόγος, 2 άτομα συνδιδασκαλία στη Γλώσσα και στα Μαθηματικά Α τάξης, ενίσχυση για εξωστρεφή σχέδια δράσης μέσα από συνεργασία μαθημάτων, υποδομές επικοινωνίας για να μην αισθάνεται κανένα σχολείο μόνο του και εμπειρία από καθηγητές που μετείχαν στην πιλοτική φάση.

Τα σχολεία καλούνται να φτιάξουν τη συνταγή που τους ταιριάζει, σύμφωνα με τις ανάγκες και τις δυνατότητές τους. Και να αποδείξουν στην πράξη ότι αν είχαν και άλλα υλικά θα έκαναν ακόμη καλύτερα πράγματα για τους μαθητές τους.

Είναι αξιοσημείωτο ότι η πρώτη ημερίδα για τη διεύρυνση του Προγράμματος (Τρίτη 4-9-2018) διοργανώθηκε με ευθύνη των 9 πιλοτικών σχολείων που εφάρμοσαν πέρυσι το πρόγραμμα ΜΝΑΕ για να παρουσιάσουν την εμπειρία τους προς τα υπόλοιπα ΕΠΑΛ που θα ενταχθούν στο Πρόγραμμα και προς την Πολιτεία για να κάνει τις απαραίτητες διαχειριστικές και άλλες βελτιώσεις. Δεν μιλάμε λοιπόν για σχέδια η ιδέες που έρχονται από τα πάνω αλλά για ζωντανή εμπειρία που καλούνται να αξιοποιήσουν τα υπόλοιπα σχολεία χρησιμοποιώντας τα εργαλεία που τους παρέχει το πρόγραμμα .

Καλό το πρόγραμμα αλλά πάλι πέφτει το «μπαλάκι» στους εκπαιδευτικούς οι οποίοι αναλαμβάνουν πρόσθετες υποχρεώσεις παράλληλα με τα διδακτικά, παιδαγωγικά και διδακτικά τους καθήκοντα. Τελικά τι θα πρωτοκάνουμε; Με τι κίνητρα;

Όπως ήδη είπαμε, το πρόγραμμα προσφέρει πόρους τους οποίους οι εκπαιδευτικοί καλούνται να τους αξιοποιήσουν ανάλογα με τις ανάγκες, τις δυνατότητες και τις αντοχές τους. Δεν προστίθενται υποχρεωτικά νέα καθήκοντα παρά μόνο στο βαθμό που οι εκπαιδευτικοί διαπιστώνουν ότι τους διευκολύνουν στη δουλειά τους, απαλύνοντας το ψυχολογικό και διδακτικό φόρτο που εμπεριέχει η εργασία του εκπαιδευτικού. Γνωρίζουμε όλοι πόσο ψυχοφθόρα είναι η διδασκαλία σε μια τάξη στην οποία δεν έχουμε καταφέρει να δημιουργήσουμε κατάλληλο περιβάλλον μάθησης αλλά επικρατεί η αδιαφορία με όλα τα παραλειπόμενά της .Και πόσο πιο εύκολο και ενδιαφέρον είναι να διδάσκουμε σε τάξεις όπου οι μαθητές είναι ενεργοί και εκδηλώνουν το ενδιαφέρον τους για μάθηση. Ένα βασικό κίνητρο είναι λοιπόν αυτό.

Ένα δεύτερο κίνητρο είναι η βελτίωση του κλίματος και της εικόνας του σχολείου μας, η ενίσχυση της έννοιας “σχολείο”, η προβολή θετικών μηνυμάτων στην τοπική κοινωνία, εν τέλει η προσέλκυση περισσότερων μαθητών.

Ένα τρίτο κίνητρο μακροπρόθεσμο κίνητρο είναι η κατοχύρωση στην πράξη του αναντικατάστατου ρόλου του εκπαιδευτικού. Σε μια εποχή που διεθνείς οργανισμοί και ιδιωτικοί φορείς ψηφιακής εκπαίδευσης αναζητούν τρόπους δραστικής μείωσης του μισθολογικού κόστους της εκπαίδευσης με τη χρήση ευφυών συστημάτων e – learning απαιτείται η ενίσχυση του ανθρωποκεντρικού ρόλου του εκπαιδευτικού. Τέτοιες δράσεις ψυχοκοινωνικής υποστήριξης των μαθητών, αναγνώρισης των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών τους και εξατομικευμένης προσέγγισης τους θα χρειαστούν πολλά χρόνια για να τις υποκαταστήσουν τα ευφυή συστήματα.

Τέλος, μέσα από τη συμμετοχή στο πρόγραμμα αναδεικνύονται πολλαπλές δυνατότητες ατομικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών που αφορούν δημοσιεύσεις, έρευνες, εκπαιδευτικό υλικό κλπ μέσα από την προβλεπόμενη ανάπτυξη ανοικτού εκπαιδευτικού υλικού κλπ

Υπάρχει κάποια θεωρητική τεκμηρίωση ή διεθνής εμπειρία στην οποία στηρίζεται το πρόγραμμα ΜΝΑΕ και οι προτεινόμενες δράσεις ή όλο το πρόγραμμα βασίζεται απλώς σε καλές πρακτικές που εφαρμόστηκαν στην πιλοτική φάση του προγράμματος;

Σε παγκόσμιο επίπεδο η εκπαίδευση βρίσκεται σε συνεχή αναπροσαρμογή. Το πρόγραμμα ΜΝΑΕ έχει λάβει υπόψη του τις βασικές παραδοσιακές παιδαγωγικές προσεγγίσεις για την ενθάρρυνση των μαθητών του Ντράϋκωρς (1975)[1], την Θεωρία για τις πολλαπλές νοημοσύνες του Gardner (1983)[2], την ζώνη επικείμενης ανάπτυξης του Vygotsky (1978)[3], αλλά και τις σύγχρονες καλές πρακτικές οι οποίες προέρχονται από μακρόχρονες έρευνες και αποτυπώνονται στον Ευρωπαϊκό οδηγό για την μείωση της διαρροής από τα σχολεία (European Commission, 2013)[4], στο πρόγραμμα Learning without limits του Cambridge[5], όπως και στο πρόγραμμα wellbeing της Σκωτίας[6], και στις προσεγγίσεις τύπου Growth mindset[7], κλπ.

 

Το πρόγραμμα ΜΝΑΕ είναι μια ανεξάρτητη πρωτοβουλία ή εντάσσεται σε κάποιο συνολικό σχέδιο για την Επαγγελματική Εκπαίδευση

Το Πρόγραμμα ΜΝΑΕ δεν αποτελεί μια ανεξάρτητη πρωτοβουλία αλλά εντάσσεται στο Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο για την Αναβάθμιση της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΚ) και της Μαθητείας του ΥΠΠΕΘ (2016)[8]. Το στρατηγικό πλαίσιο, το οποίο περιλαμβάνει την αναβάθμιση του επαγγελματικού ρόλου της ΕΕΚ συμπληρώνεται με το ΜΝΑΕ, το οποίο επικεντρώνεται στον κοινωνικό ρόλο της ΕΕΚ.

Το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο για την ΕΕΚ περιλαμβάνει τον κλασσικό ρόλο της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, ο οποίος είναι ο Επαγγελματικός ρόλος, δηλαδή, η προετοιμασία των μαθητών για να ανταποκριθούν σε ένα επάγγελμα ή / και να συνεχίσουν τις σπουδές τους στην επόμενη βαθμίδα. Αυτός ο ρόλος αναβαθμίζεται κυρίως, αλλά όχι αποκλειστικά, με το θεσμό της Μαθητείας, συνδεδεμένης με το σχολείο και την ασφάλεια που αυτό μπορεί να κατοχυρώνει.

Είναι σημαντικό όμως ότι αναδεικνύει επίσης και επιδιώκει την αναβάθμιση του Κοινωνικού ρόλου ως προϋπόθεση για την αναβάθμιση της ΕΕΚ. Σύμφωνα με την αναλυτική περιγραφή του Κοινωνικού ρόλου των ΕΠΑΛ και των δράσεων για την ανάδειξη και ανάπτυξή του: «Η Επαγγελματική Εκπαίδευση, σε όλο το εύρος της, διαδραματίζει άτυπα έναν σημαντικό κοινωνικό ρόλο. Δίνει “χώρο” σε “αδυνατούντες” μαθητές ή ακόμη, προσφέρει δυνατότητες επανένταξής τους στην εκπαιδευτική διαδικασία, με διαφορετικούς τρόπους προσέγγισης και αξιολόγησης της γνώσης» (ΥΠΠΕΘ, 2016: 80).

Η Συνεργασία εντός και εκτός σχολείου, η Δικτύωση σε όλα τα επίπεδα και η σύνδεση της ΕΕΚ με τις πραγματικές ανάγκες της κοινωνίας αποτελούν μια ιδιαίτερη κατεύθυνση της Στρατηγικής για την ΕΕΚ.

 

Ένταξη και υποστήριξη μαθητών

Μήπως η ανάδειξη και ενίσχυση του κοινωνικού ρόλου των ΕΠΑΛ απομακρύνει την Επαγγελματική Εκπαίδευση από τον κύριο σκοπό της, δηλαδή από την προετοιμασία των μαθητών να ανταποκριθούν σε ένα συγκεκριμένο επάγγελμα:

Αντίθετα, ο κοινωνικός ρόλος των ΕΠΑΛ βοηθάει στην ενίσχυση του επαγγελματικού ρόλου καθώς δημιουργεί κατάλληλο ψυχοπαιδαγωγικό περιβάλλον για βελτίωση όλων των μαθητών. Γνωρίζουμε ότι πίσω από έναν μαθητή χαμηλών επιδόσεων ή αδιάφορο ή ακόμη μαθητή με κακή συμπεριφορά βρίσκονται συνήθως κοινωνικά και οικογενειακά προβλήματα, συσσώρευση εκπαιδευτικών αποτυχιών, μειωμένη αυτοεκτίμηση κλπ. Δηλαδή κοινωνικά αίτια. Αν δεν λάβουμε υπόψη αυτά τα αίτια, όσο καλό μάθημα και να γίνει δεν μπορεί να προσελκύσει αυτόν τον μαθητή. Έτσι αυτός ο μαθητής μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα σε ολόκληρη την τάξη. Αντίθετα, αν λάβουμε υπόψη τα προβλήματά του, τα ενδιαφέροντα, τις κλίσεις, τις κρυμμένες, από τη συσσώρευση εκπαιδευτικών αποτυχιών, ικανότητές του, τότε το ΕΠΑΛ έχει καλύτερες ευκαιρίες να του προσφέρει ευκαιρίες για να βιώσει επιτυχίες, να ενισχύσει την αυτοεκτίμησή του και να ξεκινήσει μια νέα πορεία.

Επιπλέον, η διερεύνηση των χαρακτηριστικών των μαθητών δίνει τη δυνατότητα στους εκπαιδευτικούς να προσφέρουν συναρπαστικές ευκαιρίες και στους καλούς μαθητές να αναπτύξουν τη δημιουργικότητά τους και να καινοτομήσουν, ανάλογα με τις ικανότητές τους, παρασύροντας και τους υπόλοιπους μαθητές στο συναρπαστικό ταξίδι της γνώσης και της δημιουργίας.

Τι είναι ο Σύμβουλος καθηγητής; Είναι υποχρεωτικό; Τελικά θα γίνουμε και ψυχολόγοι;

Η πρόταση προς τα σχολεία για Σύμβουλο καθηγητή είναι ένας από τους τρόπους που προτείνεται για συλλογική αναγνώριση των χαρακτηριστικών του κάθε μαθητή και υποστήριξή του. Για να προσεγγίσει ο εκπαιδευτικός τον κάθε μαθητή οφείλει έτσι και αλλιώς να τον γνωρίσει. Ο θεσμός προσφέρει μια συστηματική – συλλογική υποδοχή και αναγνώριση των χαρακτηριστικών των μαθητών. Ο ψυχολόγος στο σχολείο διασφαλίζει, πέραν των άλλων, την υποστήριξη των εκπαιδευτικών και τον περιορισμό τους στον παιδαγωγικό – εκπαιδευτικό τους ρόλο. Μπορεί να εφαρμοστεί μόνο αν υπάρχει αρκετός αριθμός εκπαιδευτικών να συμμετάσχουν στο θεσμό, έτσι ώστε ο κάθε εκπαιδευτικός να μην έχει περισσότερους από 4 μαθητές. Τα 9 πιλοτικά σχολεία εφάρμοσαν τον θεσμό καθώς υπήρξε σε όλα ο διαθέσιμος αριθμός εκπαιδευτικών και έχουν να προσφέρουν αρκετή θετική εμπειρία.

Αν δεν υπάρχουν αρκετοί διαθέσιμοι εκπαιδευτικοί για τον θεσμό του Συμβούλου καθηγητή,   μπορούν να αξιοποιηθούν άλλοι τρόποι συνεργασίας εκπαιδευτικών για κάθε μαθητή όπως το συμβούλιο τάξης ή τμήματος κάλ τρόποι που πιθανόν να προταθούν από τα σχολεία. Δείτε ενδεικτικά το άρθρο: «Συμβούλιο τμήματος και διαχείριση τάξης» http://users.sch.gr/kontaxis/paidagogika/1401symvouliotaxis.htm

Περισσότερα για τον θεσμό του Συμβούλου καθηγητή δείτε στο άρθρο Σιγανού, Α. & Ν. Νικολάου, (2017). “Σύμβουλος – Καθηγητής”: Καλή πρακτική για τη βελτίωση του σχολικού κλίματος. Ενδοσχολική και διασχολική δικτύωση. Υπό έκδοση στα Πρακτικά του 4ου Συνεδρίου της ΠΕΣΣ με θέμα: «Το σχολείο ως οργανισμός και κοινότητα μάθησης» https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1E9NgolzcK7kTHmXK8BVWLpDL1OrAsJpj?ogsrc=32

Γιατί το πρόγραμμα ένταξης και συλλογικής υποστήριξης των μαθητών εφαρμόζεται στα ΕΠΑΛ και δεν εφαρμόζεται στις προηγούμενες βαθμίδες της εκπαίδευσης;

Η ένταξη και συλλογική υποστήριξη των μαθητών είναι ζητούμενο σε κάθε βαθμίδα εκπαίδευσης και αποτελεί καθήκον του σχολείου. Αν όμως χρειάζεται να επιλέξουμε κάποια σχολεία που με σημαντικό ποσοστό μαθητών που χρειάζονται πρόσθετες δράσεις ένταξης και υποστήριξης τότε σίγουρα τα ΕΠΑΛ αποτελούν μια σημαντική κατηγορία. Όχι μόνο λόγο αναγκών των μαθητών αλλά επίσης λόγω των εναλλακτικών δυνατοτήτων μάθησης τις οποίες προσφέρει η Επαγγελματική Εκπαίδευση για μαθητές που δεν έχουν καλές επιδόσεις στο παραδοσιακό σχολείο.

Ανάλογες δράσεις υπάρχουν ή σχεδιάζονται και σε άλλες βαθμίδες της εκπαίδευσης όπως για παράδειγμα στις ζώνες εκπαιδευτικής προτεραιότητας ( ΖΕΠ), στα τμήματα ένταξης κλπ. . Όπου δηλαδή υπάρχει σημαντικό ποσοστό μαθητών από ασθενή οικονομικά ή κοινωνικά στρώματα ή μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες, με έλλειψη αυτοπεποίθησης, μεταναστών με ιδιαίτερα προβλήματα κλπ. Εκεί που ο κοινωνικός ρόλος του σχολείου αποτελεί αδήριτη ανάγκη.

Προφανώς, η αποτίμηση του προγράμματος στα ΕΠΑΛ θα προσφέρει χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με τις δυνατότητες εφαρμογής του και σε άλλες βαθμίδες της εκπαίδευσης.

Γιατί εφαρμόζουμε το θεσμό του Συμβούλου καθηγητή μόνο στην Α΄ τάξη;

Γιατί είναι κρίσιμη φάση μετάβασης (από τη μία βαθμίδα εκπαίδευσης στην άλλη) και καθορίζει εν πολλοίς την πορεία του μαθητή τα επόμενα χρόνια. Επιπλέον είναι δύσκολο να υπάρχει διαθεσιμότητα εκπαιδευτικών τόσο μεγάλη ώστε να αντιστοιχούν το πολύ 4 μαθητές ανά σύμβουλο καθηγητή (όπως έχει αποδειχθεί στην πράξη αυτός ο αριθμός μαθητών δεν πρέπει να ξεπερνιέται γιατί απαιτεί δυσανάλογα μεγαλύτερο φόρτο στον εκπαιδευτικό και επιπλέον είναι εις βάρος της ποιότητας του συμβούλου) . Επιπλέον, εφόσον υπάρχει δυνατότητα, καλό είναι ο θεσμός να επεκταθεί σε όλους τους νεοεισερχόμενους μαθητές, άρα και σε αυτούς που έρχονται στη Β τάξη (από μεταγραφές ή απόφοιτοι ΓΕΛ).

 

Εναλλακτική προσέγγιση της γνώσης

Πως θα μπορέσουμε να εφαρμόσουμε εναλλακτικούς τρόπους προσέγγισης της γνώσης ανάλογα με τον μαθητή, όταν το ελληνικό σχολείο προβλέπει αυστηρά προγράμματα σπουδών τα οποία οφείλουμε να εφαρμόσουμε; Πόσο μάλλον που στην επαγγελματική εκπαίδευση αντικειμενικά πρέπει ο μαθητής να μάθει συγκεκριμένα πράγματα ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί σε ένα συγκεκριμένο επάγγελμα (πχ Ηλεκτρολόγος)

Αξιοποιούμε κατ αρχήν τα ευέλικτα μαθήματα της Α τάξης Ερευνητική Εργασία στην Τεχνολογία (ΕΕΤ) και Ζώνη Δημιουργικών δραστηριοτήτων (ΖΔΔ), επιδιώκοντας να προσφέρουμε ευκαιρίες διερεύνησης και ανάδειξης ενδιαφερόντων, ικανοτήτων, κλίσεων των μαθητών μέσα από πολλαπλών μορφών εργασίες και αποφεύγοντας τις βιβλιογραφικές έρευνες . Δείτε ενδεικτικά παραδείγματα και οδηγίες στις διευθύνσεις:

Για ΕΕΤ http://users.sch.gr/kontaxis/mathimata/ataxi/16EreynitikisthnTexnologia.htm

Για ΖΔΔ http://users.sch.gr/kontaxis/mathimata/ataxi/16ZoniDhmiourgikvnDrastiriotitvn.htm

Στη συνέχεια επιδιώκουμε να υπάρξουν συνεργασίας με τους εκπαιδευτικούς των άλλων μαθημάτων Α΄ τάξης με κοινές εργασίες στο πλαίσιο των μαθημάτων τους. Δείτε σχετική προσέγγιση στο άρθρο (χρειάζεται επικαιροποίηση) : «Τι διδάσκουν οι συνάδελφοι Γενικής Παιδείας και πως μπορούμε να συνεργαστούμε» http://users.sch.gr/kontaxis/mathimata/1703tididaskoungenPaideia.htm

 

Σχέδια Δράσης

Τα σχέδια δράσης τι σκοπό εξυπηρετούν;

Τα σχέδια δράσης του σχολείου έχουν πολλαπλούς στόχους παιδαγωγικούς, ενθάρρυνσης της συνεργασίας και σύνδεσης του σχολείου με την τοπική κοινωνία. Ειδικότερα επιδιώκουν:

Περισσότερα για τα σχέδια δράσης θα βρείτε στη σελίδα της Noesis, φορέα που είναι υπεύθυνος για αυτά. https://www.noesis.edu.gr/mnae/

Σε ποιο χρόνο θα υλοποιηθούν τα σχέδια δράσης;

Τα σχέδια δράσης ξεκινάνε με πυρήνα τα μαθήματα προσανατολισμού, ιδιαιτέρως τα μαθήματα ΕΕΤ και ΖΔΔ της Α΄τάξης και επιδιώκουν τη συνεργασία με τα υπόλοιπα μαθήματα. Συγχρόνως μπορούν να υλοποιηθούν στο πλαίσιο σχολικών δραστηριοτήτων.

Πως ακριβώς θα υλοποιηθούν τα σχέδια δράσης; Τι κίνητρα προσφέρονται στο σχολείο;

Περισσότερα για τα σχέδια δράσης θα βρείτε στη σελίδα της Noesis, φορέα που είναι υπεύθυνος για αυτά. https://www.noesis.edu.gr/mnae/

 

Συλλογικότητα και συνεργασία

Η Συνεργασία μεταξύ εκπαιδευτικών είναι δύσκολη. Στην Ελλάδα συνήθως όλα καθορίζονται από αναλυτικότατα προγράμματα, εγκυκλίους και οδηγίες και έτσι δεν έχει καλλιεργηθεί σε αρκετό βαθμό η συνεργασία και η συλλογικότητα μεταξύ των εκπαιδευτικών. Αυτή γίνεται βέβαια κυρίως άτυπα στα διαλείμματα και σε άλλες ευκαιρίες. Τι άλλο ζητάει το πρόγραμμα από τους εκπαιδευτικούς;

Η Συνεργασία μεταξύ των εκπαιδευτικών διαπερνά όλες τις δράσεις του ΜΝΑΕ, όχι ως υποχρέωση αλλά παρέχοντας ευκαιρίες συνεργασίας. Συλλογική αναγνώριση χαρακτηριστικών μαθητών καθώς είναι πολύ δύσκολο κάθε καθηγητής να μπορέσει να διερευνήσει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά όλων των μαθητών του. Συλλογική προσέγγιση του μαθητή, ώστε όλοι οι καθηγητές, κατά το δυνατόν, να αντιμετωπίζουν τον κάθε μαθητή με ανάλογο τρόπο (προφανώς ανάλογα και με την προσωπικότητα κάθε εκπαιδευτικού). Τα σχέδια δράσης δίνουν ευκαιρίες για συνεργασία περισσότερων του ενός μαθημάτων και εκπαιδευτικών αλλά ακόμη και μεταξύ σχολείων. Η εναλλακτική συνδιδασκαλία αναγκαστικά προϋποθέτει συνεργασία μεταξύ των δύο διδασκόντων. Αλλά δίνει τη δυνατότητα ο πρόσθετος εκπαιδευτικός να αξιοποιηθεί για συνεργασία και με καθηγητές ειδικοτήτων ώστε να διερευνηθούν δραστηριότητες σχετικές με τα ενδιαφέροντα των μαθητών για κάποιο επάγγελμα. Πχ δραστηριότητες τύπου STEAM (Science, Technology, Arts, Engineering, Mathematics. Τέλος, η δικτύωση για την αλληλοϋποστήριξη σχολείων και εκπαιδευτικών (ψηφιακή ή παραδοσιακή) προσφέρει τεράστιες ευκαιρίες δημιουργικών συνεργασιών.

Μέσα από αυτές τις συνεργασίες προσδοκούμε επιπλέον να αξιοποιήσουμε δυνατότητες για δημιουργικές “ρωγμές” τις οποίες επιτρέπει το παραδοσιακό, ιστορικά διαμορφωμένο ασφυκτικό πλαίσιο της Ελληνικής εκπαίδευσης (και όχι μόνο της Επαγγελματικής). Έτσι μπορούμε να επηρεάσουμε μακροπρόθεσμα τα προγράμματα σπουδών, τα οποία έτσι και αλλιώς, απαιτούν συνεχείς προσαρμογές, όπως και τις τυχόν διοικητικές αγκυλώσεις που υπάρχουν σε όλα τα συστήματα.

Άρα, το ΜΝΑΕ παρέχει πρόσθετες ευκαιρίες για συνεργασία και ευελπιστούμε ότι θα γίνουν σημαντικά βήματα. Η εμπειρία των πιλοτικών σχολείων είναι καταλυτική, τόσο όσον αφορά την εσωτερική συνεργασία όσο και τη συνεργασία μεταξύ των σχολείων.

 

Κίνητρα για σχολεία – εκπαιδευτικούς

Η ιδιαιτερότητα των Εσπερινών Σχολείων

Στα Εσπερινά σχολεία οι μαθητές έχουν πολύ πιο σκληρά προβλήματα από τα συνήθη προβλήματα των εφήβων προβλήματα ένταξης κλπ. Τι μπορεί να κάνει το Πρόγραμμα για αυτά;

Το πιλοτικό πρόγραμμα ΜΝΑΕ απέδειξε ότι τα Εσπερινά σχολεία (3ο Εσπερινό ΕΠΑΛ Αγίων Αναργύρων) όχι μόνο το έχουν ανάγκη αλλά αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τη στήριξη των μαθητών, ανηλίκων αλλά και ενηλίκων. Οι μαθητές του χρειάζονται ευκαιρίες είτε για να συζητήσουν τα προβλήματά τους είτε για να κάνουν δημιουργικές δραστηριότητες που θα τους αποσπάσουν, έστω περιστασιακά από αυτά και θα τους δώσουν δύναμη να τα αντιμετωπίσουν. Σε ορισμένους από αυτούς, η ανάπτυξη της αυτοεκτίμησης μέσα από τις δραστηριότητες του προγράμματος με αξιοποίηση της της εργασιακής τους εμπειρίας αποτελεί σπουδαίο κίνητρο.

Η συνδιδασκαλία με δύο εκπαιδευτικούς στα Ελληνικά και στα Μαθηματικά βοήθησε αποφασιστικά τους μαθητές των Εσπερινών που είχαν χάσει το νήμα της γνώσης αλλά και των δεξιοτήτων συγγραφής κειμένων κλπ λόγω μεγάλης χρονικής απόστασης. Επιπλέον, η βελτίωση της χρήσης της Ελληνικής γλώσσας αποτέλεσε μεγάλο κίνητρο για τους ενήλικους μαθητές και για περιορισμό της παραδοσιακά υψηλής μαθητικής διαρροής λόγω των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν ως εργαζόμενοι.

Στο πλαίσιο των Σχεδίων Δράσης πραγματοποιήθηκαν πλήθος έργων και εκδηλώσεις που ανέδειξαν στην πράξη τις ανάγκες αλλά και τις δυνατότητες που έχουν τα Εσπερινά σχολεία σε σχέση με το πρόγραμμα ΜΝΑΕ. Δείτε το κανάλι του 3ου Εσπερινού ΕΠΑΛ Αγίων Αναργύρων στο You tube https://www.youtube.com/channel/UC0aucNx4-flOJ2pcYmM_QUA/featured

Ιδιαιτέρως δείτε το βίντεο παρουσίασης του Προγράμματος ΜΝΑΕ που δημιούργησε το ίδιο το σχολείο στο πλαίσιο των σχεδίων δράσης του Προγράμματος! https://youtu.be/1v6vEBipwUc

[1] Ντράυκωρς, Ρ. (1975). Ενθαρρύνοντας το παιδί στη μάθηση. Αθήνα: Γλάρος

[2] Gardner, H. (1983). Frames of Mind. The Theory of Multiple Intelligences. New York: Basic Books.

[3] Vygotsky, L.S. (1978). Mind in Society: the Development of Higher Psychological processes. Cambridge MA: Harvard University Press

[4] European Commision. (2013). Reducing early school leaving: Key messages and policy support . http://ec.europa.eu/education/policy/strategic-framework/doc/esl-group-report_en.pdf και η επικαιροποίησή του ως οδηγός για τα Ευρωπαϊκά Σχολεία όπως παρουσιάζεται στη διεύθυνση http://users.sch.gr/kontaxis/paidagogika/1704SocialEurGuide.htm

[5] Δείτε σχετικά για το πρόγραμμα Learning without limits στο https://learningwithoutlimits.educ.cam.ac.uk

[6] Δείτε περισσότερο για το πρόγραμμα Getting it right for every child στη σελίδα http://www.gov.scot/Topics/People/Young-People/gettingitright και ενημερωτικά φυλλάδια και οδηγό του Προγράμματος http://www.gov.scot/Topics/People/Young-People/gettingitright/publications.

[7] Growth mindset – Νοοτροπία βελτίωσης της ικανότητας μάθησης και της ευφυΐας. Εισαγωγή: https://www.mindsetkit.org/topics/about-growth-mindset/what-is-growth-mindset. Μέθοδοι – εργαλεία: https://www.edutopia.org/topic/growth-mindset.

[8] ΥΠΠΕΘ, (2016). Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο για την Αναβάθμιση της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και της Μαθητείας. https://goo.gl/nlVyA9

 

Advertisement